This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Polska flaga

Dane firmy

1. Nip: 6581850400

2. Adres: 26-225 Giełzów, nr 93

3. Nazwa rejestru: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

4. Organ prowadzący rejestr: MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII.